Working with EU documents - COM (2021) 14

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke (EU) 2017/563 kojom se Estoniji odobrava primjena posebne mjere odstupanja od članka 287. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Document Type
Proposal for an Implementing Act
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date