Working with EU documents - COM (2020) 779

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Vijeću i Europskom parlamentu o funkcioniranju mehanizma evaluacije i praćenja Schengena u skladu s člankom 22. Uredbe Vijeća (EU) br. 1053/2013 Prvi višegodišnji program evaluacije (2015.–2019.)
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date