Working with EU documents - COM (2020) 822

EU Document Reference
Document Title
Komunikacija Komisije Europskom parlamentu, Europskom Vijeću, Vijeću i Europskoj središnjoj banci Rješavanje problema neprihodonosnih kredita nakon pandemije bolesti COVID-19
Document Type
Communication
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Delivery Date
Commission Initiative and Commission Work Programme
Zajednički europski odgovor na pandemiju koronavirusa (COVID-19)