Working with EU documents - COM (2021) 4

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u okviru Zajedničkog odbora EGP-a osnovanog Sporazumom o Europskom gospodarskom prostoru u pogledu izmjene poglavlja II.a i priloga I. i II. Protokolu 10 uz Sporazum o EGP-u o pojednostavnjenju kontrola i formalnosti u odnosu na prijevoz robe
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
International Trade
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date