Working with EU documents - COM (2020) 778

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o razmjeni podataka iz kaznenih evidencija između država članica putem Europskog informacijskog sustava kaznene evidencije (ECRIS)
Document Type
Report
Policy Area
Civil Liberties, Justice and Home Affairs
Delivery Date