Working with EU documents - COM (2020) 852

EU Document Reference
Document Title
Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Odluke Vijeća 2008/971/EZ u pogledu jednakovrijednosti šumskog reprodukcijskog materijala proizvedenog u Ujedinjenoj Kraljevini s takvim materijalom proizvedenim u Uniji
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date
Subsidiarity Deadline