Working with EU documents - COM (2019) 634

EU Document Reference
Document Title
Izvješće Komisije Europskom parlamentu i Vijeću o provedbi članka 45. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća o mjerama informiranja u pogledu zajedničke poljoprivredne politike
Document Type
Report
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Delivery Date