Working with EU documents - COM (2019) 618

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog provedbene odluke Vijeća o izmjeni Provedbene odluke 2013/677/EU kojom se Velikom Vojvodstvu Luksemburgu odobrava uvođenje posebne mjere odstupanja od članka 285. Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost
Document Type
Proposal for a Decision
Policy Area
Economic and Monetary Affairs
Procedure
Non-legislative Procedure
Delivery Date