Working with EU documents - COM (2019) 619

EU Document Reference
Document Title
Prijedlog uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi višegodišnjeg plana upravljanja plavoperajnom tunom u istočnom Atlantiku i Sredozemnome moru, izmjeni uredbi (EZ) br. 1936/2001, (EU) 2017/2107 i (EU) 2019/833 te stavljanju izvan snage Uredbe (EU) 2016/1627
Document Type
Proposal for a Regulation
Policy Area
Agriculture, Fisheries and Rural Development
Procedure
Ordinary Legislative Procedure
Delivery Date