10th term of the Croatian Parliament (22 July 2020 - 16 May 2024)

4th constituency

Elected MP’s

Hajduković, Domagoj (Socijaldemokrati)
Ivanović, Goran (HDZ, substitute member of Hrvoje Šimić)
Mandarić, Marin (HDZ, substitute member of Josip Škorić)
Mlinarić, Stipo (Domovinski pokret, substitute member of Krešimir Bubalo)
Nikolić, Romana (Socijaldemokrati)
Radić, Mario (Domovinski pokret)
Radić, Ivan (HDZ)
Šašlin, Stipan (HDZ, substitute member of Ivan Anušić)
Vučemilović, Vesna (Hrvatski suverenisti)
IV. izborna jedinica obuhvaća Virovitičko-podravsku županiju i Osječko-baranjsku županiju, i to:
- područje Virovitičko-podravske županije u cijelosti,
- područje Osječko-baranjske županije u cijelosti.