Nenad Stazić primio novinare istaknutih iranskih medija

Zagreb - Predsjednik Odbora za informiranje, informatizaciju i medije Nenad Stazić primio je novinare istaknutih iranskih medija i iranskih informativnih agencija.

Upoznao je goste s glavnim djelatnostima i područjem rada Odbora. Odbor razmatra pitanja komuniciranja, informiranja i medija o kojima odlučuje Sabor, prati, potiče i sudjeluje u donošenju zakona o pisanim i elektroničkim medijima, potiče korištenje novih tehnologija u komuniciranju, prati primjenu međunarodnih dokumenata o informiranju i medijima te surađuje sa srodnim odborima u drugim državama. Jedna od njegovih bitnih zadaća je praćenje ostvarivanja prava građana na informiranje, a i ostvarivanje prava zaštite privatnosti.

Stazić se osvrnuo na zakone koji tretiraju djelokrug medija i medijske politike, posebice na Zakon o medijima, Zakon o elektroničkim medijima, Zakon o HRT-u , Zakon o HINA-i te na Zakon o pravu na pristup informacijama temeljem kojeg građani imaju pravo pristupa informacijama kojima raspolažu tijela javne vlasti. Predstavio je ukratko medijski prostor koji u Hrvatskoj zauzimaju elektronički mediji, ulogu koju HRT kao javna televizija ima u njemu te programska načela koja HRT kao javna televizija mora ispunjavati.

Iranski gosti kratko su predstavili iranske pisane i elektroničke medije, ulogu informativnih agencija te državne televizije. Razgovaralo se o pravu na ispravak informacija koje poznaje hrvatsko i iransko medijsko zakonodavstvo, gdje je dužnost urednika medija objaviti ispravak informacije ako osoba smatra da joj je njezinim objavljivanjem povrijeđeno neko pravo ili interes. Također, jedna od tema razgovora bila je kako zakonodavstva jedne i druge zemlje tretiraju klevetu u medijima te važnost etičkih kodeksa koji obvezuju medijske djelatnike na poštivanje profesionalnih standarda i osnovnih postulata struke. Obostrano je konstatirano da novinari moraju obavljati svoj posao u suglasju s profesionalnim i etičkim normama.

Iranski gosti osvrnuli su se na međudržavni Protokol o suradnji HRT-a i Iranske televizije, uputivši zamolbu da se učine dodatni napori kako bi se potaknula suradnja dviju televizija, za što je Iranska televizija IRIB posebno zainteresirana. 

Author: Služba za odnose s javnošću