Započinje parlamentarni sastanak IPU-a o ulozi parlamenata u postizanju rodne ravnopravnosti

New York - Danas je više žena na pozicijama političkog odlučivanja nego ikada prije. Nacionalna i međunarodna nastojanja tijekom posljednjeg desetljeća omogućila su porast sudjelovanja žena u nacionalnim parlamentima. Porast njihova sudjelovanja u procesima odlučivanja u tvrtkama, pravosuđu i sektoru građanskog društva još je uvijek prespor. Mjere koje je potrebno poduzimati su i zakonske, ali i u praksi svakodnevnog života, posebno u radnim sredinama institucija i javnog i privatnog sektora. Teme su to o kojima će danas u New Yorku raspravljati izaslanici Interparlamentarne unije (IPU) i UN-ova tijela za jednakost spolova i osnaživanje položaja žena (UN Women). 

Na parlamentarnom sastanku IPU-a s temom „Na raskrižju održivog razvoja i rodne ravnopravnosti: uloga parlamenata“ raspravljat će se o trima temama. Prva tema bit će osvrt na postignuća u uključivanju žena u procese odlučivanja tijekom prethodnih deset godina Milenijskih razvojnih ciljeva. U drugoj raspravi propitivat će se uloga parlamenata u implementaciji Milenijskih razvojnih ciljeva, a u okviru treće teme na temelju dosadašnjih iskustava dat će se preporuke za sljedeću generaciju razvojnih ciljeva od 2015. do 2025. godine. Parlamenti su prepoznati kao ključni društveni dionici u postizanju rodne ravnopravnosti ne samo zato jer postavljaju okvir za dugoročne razvojne ciljeve nego i zbog svoje mogućnosti utjecaja na vlade u provedbi tih ciljeva. 

Parlamentarni sastanak IPU-a održava se u kontekstu 58. zasjedanja UN-ove Komisije o statusu žena od 10. do 21. ožujka u New Yorku. Okvirna je tema zasjedanja „Izazovi i postignuća u provedbi Milenijskih razvojnih ciljeva za žene i djevojke“, a naglasak će biti na pristupu i sudjelovanju žena i djevojčica obrazovanju, osposobljavanju, znanosti i tehnologiji, uključujući i promicanje jednakog pristupa žena punoj zaposlenosti i dostojanstvenom radu. 

Komisija o statusu žena UN-a funkcionalno je povjerenstvo Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih naroda osnovano 1946. godine. Glavno je zakonodavno tijelo za područje rodne ravnopravnosti i poboljšanja položaja žena u politici, gospodarstvu, državi, društvu i obrazovanju.
 

Author: Služba za medije