Neven Mimica primio izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Republike Kosovo

Zagreb - Predsjednik Odbora za europske integracije Hrvatskoga sabora Neven Mimica i članovi Odbora primili su u radni posjet izaslanstvo Odbora za europske integracije Skupštine Republike Kosova koje je predvodila predsjednica Odbora Zylfije Hundozi.

Neven Mimica čestitao je delegaciji Kosova na proglašenju neovisnosti Republike Kosovo, rekavši da je Hrvatska pozdravila i prihvatila takvu odluku Skupštine Republike Kosovo, a prije desetak dana uspostavljeni su i diplomatski odnosi između dvije države. Pozdravio je snažnu europsku orijentiranost Kosova i rekao da će Hrvatska spremno prenijeti svoja iskustva iz procesa europskih integracija, posebice kroz parlamentarnu dimenziju tog procesa. Podsjetio je da je Hrvatska intenzivirala svoje napore u tom procesu od 2001. godine kada je potpisan Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, čime je započeo ugovorni odnos RH s EU, koji Hrvatsku vodi do konačnog članstva u Uniji.

Iznio je osnovne tri zadaće Odbora: prva je procjenjivanje uskladbe domaćeg zakonodavstva s europskom pravnom stečevinom, druga je rasprave o tzv. velikim europskim temama, a treća aktivnost odbora je suradnja sa srodnim parlamentarnim odborima država članica EU, država kandidata, kao i država regije jugoistočne Europe. Kao vrlo važnu dimenziju čitavog procesa europskih integracija naveo je uspostavu parlamentarnog konsenzusa u Hrvatskome saboru po pitanju članstva Hrvatske u EU, čime ovaj proces postaje zajednički vanjskopolitički prioritet.

Zylfije Hondozi zahvalila je Republici Hrvatskoj na priznanju Republike Kosovo, a Nevenu Mimici na značajnoj pomoći koju je pružio u uspostavljanju institucionalne mreže koja će se baviti pitanjima europskih integracija. Istaknula je da je Skupština Kosovo nakon proglašenja nezavisnosti donijela nekoliko zakona kojima se Republika Kosovo obvezuje da će ispoštivati sve obveze prema manjinskim zajednicama na Kosovu, posebno srpskoj zajednici, a što je zagarantirano i Ustavom koji je stupio na snagu u lipnju 2008. godine. Naglasila je da je Kosovo, bez obzira na dug period tranzicije, uspio, uz pomoć međunarodne zajednice, izgraditi demokratske institucije, a sada je pred novim izazovom, početkom procesa približavanja euroatlantskim integracijama, s konačnim ciljem, članstvo u EU i NATO. Upravo na tim temama Kosovo traži pomoć Hrvatske, prvenstveno u prenošenju iskustava iz pristupnog procesa, pružanju pomoći u izgradnji administrativnih kapaciteta koji će se baviti euroatlantskim integracijama, a prije svega u lobiranju Hrvatske za što skorijim priznanjem Kosova od strane onih država koje ga još nisu priznale, posebice susjednih država.

Zylfija Hondozi istaknula je da, iako se Kosovo nalazi na samom početku procesa europskih integracija, svjesno je i spremno na ispunjenje brojnih kriterija i provođenje unutarnjih reformi, jer zna da će one biti usmjerene prvenstveno u cilju stvaranja boljeg života za vlastite građane.

Author: Služba za odnose s javnošću