Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić na Izvanrednoj konferenciji predsjednika parlamenata EU-a o Lisabonskom ugovoru

Stockholm - Predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić ocijenio je u subotu u Stockholmu da je rasprava na sastanku predsjednika parlamenata zemalja EU-a bila od interesa za Hrvatsku zbog toga što se Sabor nalazi u procesu prilagodbe zakonodavstva i priprema se kako bi Hrvatska, po ulasku u sustav Europske unije, mogla odmah početi i djelovati.

Bebić u Stockholmu sudjeluje na jednodnevnom izvanrednom sastanku predsjednika parlamenata država članica EU-a i država kandidatkinja posvećenom novoj ulozi nacionalnih parlamenata u procesu donošenja zakona EU-a nakon prihvaćanja Lisabonskog ugovora.

On je rekao da je Hrvatska predložila održavanje tematskih sjednica na okupljanjima parlamentarnih čelnika zemalja članica EU-a koje bi se bavile specifičnim pitanjima poput okoliša, školstva ili zdravstva.

Predsjednik Hrvatskoga sabora iskoristio je izvanredni sastanak predsjednika parlamenata EU-a i za nekoliko kraćih bilateralnih susreta na kojima je, prema njegovim riječima, izraženo zadovoljstvo postignutim na putu Hrvatske prema EU-u. Na susretu sa slovenskim kolegom Pavelom Gantarom Bebić je, kako je kazao, izrazio očekivanje da i Slovenija što prije ratificira sporazum o arbitraži o rješavanju spornih graničnih pitanja s Hrvatskom.

Sastanak predsjednika parlamenata prvi je od stupanja na snagu Lisabonskog ugovora 1. prosinca ove godine kojim su nacionalni parlamenti prvi put dobili mogućnost da kažu svoje mišljenje pri donošenju europskih zakona. Time je ispunjena nakana čelnika EU-a da se donošenje odluka u Bruxellesu što je moguće više približi građanima EU-a na koje će se one i odnositi. Na skupu se razmatra i pitanje buduće međuparlamentarne suradnje te novih ovlasti nacionalnih parlamenata u nadzoru agencija EU-a Europola i Eurojusta, zaduženih za policijska i pravosudna pitanja.

Skup je u glavnom gradu zemlje predsjedateljice EU-a okupio parlamentarne čelnike 27 država članica EU-a, te Hrvatske i Turske kao zemalja kandidatkinja.

Author: Ured predsjednika Sabora/Hina