Visoki povjerenik za nacionalne manjine OESS-a Rolf Ekeus u radnom posjetu kod predsjednika Sabora

Predsjednik Hrvatskoga sabora Vladimir Šeks primio je u radni posjet Rolfa Ekeusa, Visokog povjerenika za nacionalne manjine Organizacije za europsku sigurnost i suradnju.

Ustvrdivši kako je OESS kao regionalna organizacija kroz dugi niz godina djelovanja u Hrvatskoj pridonio ukupnim demokratskim promjenama u hrvatskom društvu, predsjednik Hrvatskoga sabora je naglasio kako je danas temeljna zadaća OESS-a bitno drukčija, ponajviše iz razloga što je Hrvatska ostvarila velik i vidljiv napredak na svim područjima koji su, u vrijeme početka rada u Hrvatskoj, bili predmet djelovanja  OESS-a.

Rolf Ekeus je izrazio osobito zadovoljstvo postignućima koje je Hrvatska ostvarila gotovo u svim pitanjima koja se odnose na postkonfliktnu rehabilitaciju hrvatskog prostora, a posebno u pitanjima prava manjinskih zajednica  te povratka izbjeglica i povrata njihove imovine. Visoki povjerenik je u razgovoru iskazao interes i za problematiku učinkovitijeg djelovanja Vijeća za nacionalne manjine i  njihove aktivnije uloge kao važnih promicatelja prava predstavnika manjinskih zajednica u životu općina, gradova i županija. Iznio je stav da postojeći kvalitetan zakonodavni okvir nije rezultirao očekivanom ulogom i značenjem Vijeća u svakodnevnom životu lokalnih zajednica, i da bi u tom smislu bilo potrebno dodatno educirati građane o važnosti i ulozi Vijeća.

Informirajući svog sugovornika o najavljenim promjenama u zakonima koji reguliraju popise birača i prebivalište građana, predsjednik Šeks je također izvijestio Visokog povjerenika o dobrim  rezultatima koji su nakon prošlogodišnjih parlamentarnih izbora postignuti na području uključivanja predstavnika manjinskih zajednica u tijela  središnje upravne i izvršne vlasti.
 

Author: Ured predsjednika Sabora