Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te plan nabave

Na temelju Zakona o pravu na pristup informacijama i Zakona o javnoj nabavi, Hrvatski sabor objavljuje pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi i njihovog izvršenja te plan nabave. 

Informacije iz priložene tablice sklopljenih ugovora o javnoj nabavi ažuriraju se svakih šest mjeseci.