Predsjednik Sabora sudjeluje u radu IX. konferencije Jadransko-jonske inicijative

Bečići – "Intenziviranje regionalne i bilateralne suradnje te kontinuirani dijalog temelji su multietničkog, multikonfesionalnog i multikulturalnog društva, ali i stabilnosti u regiji". Tim je riječima Igor Lukšić, predsjednik Vlade Crne Gore, u utorak u Bečićima otvorio 9. konferenciju Jadransko-jonske inicijative na kojoj kao članice uz Crnu Goru sudjeluju i Hrvatska, Italija, Grčka, Albanija i Srbija.

Ovogodišnja konferencija Jadransko-jonske inicijative naglasak stavlja na dvije teme: Mediteranska oblast - kolijevka multikulturalizma i Održivi razvoj energetskog sektora u Jadransko-jonskoj regiji.

U svom uvodnom izlaganju na temu Mediteranska oblast - kolijevka multikulturalizma predsjednik Donjeg doma talijanskog parlamenta Gianfranco Fini istaknuo je kako se multikulturalnost na području Sredozemlja može očuvati samo uz zaštitu pojedinačnih identiteta i kulturnih korijena s ciljem stvaranja otvorenog društva te da je prava integracija moguća samo pod pretpostavkom prihvaćanja svega što čini jedno društvo, svih njegovih vrijednosti, uz istodobno prepoznavanje zajedničkih vrijednosti te očuvanje vlastite kulture. Neophodno je, nastavio je Fini, valorizirati rad onih subjekata koje definiramo kao konstruktore dijaloga, koji ističu ono što nas na ovome prostoru spaja, a ne razdvaja. Pri tome ne treba zaboraviti kako na ovome prostoru žive tri monoteističke vjeroispovijesti te da je religija osnovni stup identiteta društva koja se nerijetko instrumentalizira u političke svrhe, rekao je Fini te zaključio kako je integracija moguća samo uz prepoznavanje zajedničkih temeljnih vrijednosti uz puno poštivanje dostojanstva osobe.

Podupirući Finijevu izjavu kako je "demokracija vrijednost koja se ne nameće", predsjednik Hrvatskoga sabora Luka Bebić je u svome izlaganju istaknuo kako su „demokracija i njezina dostignuća postigla upravo to da različite kulture mogu živjeti jedna pored druge u suživotu te da je potrebno puno više mudrosti i promišljenosti kako bi se na ovom prostoru stvorila zajednica država i naroda koja će uzajamno poštivati svoje razlike“. Iako je Mediteran kroz povijest iznjedrio velike sličnosti kultura koje su se razvijale na njegovim obalama: u plovidbi, izgledu gradova i luka, arhitekturi, kuhinji - ipak ne možemo govoriti o jedinstvenoj mediteranskoj kulturi, naglasio je Bebić, dodajući kako je „na nama da očuvamo i priznamo sve razlike i bogatstva kultura koje postoje na ovom zajedničkom prostoru“. Jadransko-jonska inicijativa i njezina područja suradnje također su dali doprinos zaštiti identiteta mediteranskog prostora i svaki od aspekata suradnje u Inicijativi važan je na svoj način: ekologija, poduzetništvo, turizam, kultura i dr., rekao je Bebić te zaključio kako je „Mediteran tisuću stvari odjednom. Ne jedan krajolik, već raznoliki krajolici. Ne jedno more, već niz mora. Ne jedna civilizacija, već više civilizacija“, apelirajući na sudionike da upravo o tome treba javno i otvoreno govoriti.

Sudionici konferencije tijekom poslijepodneva raspravljat će o održivom razvoju energetskog sektora u Jadransko-jonskoj inicijativi.

Author: Ured predsjednika Sabora