6th term of the Croatian Parliament (11 January 2008 - 22 December 2011)

9th constituency

Elected MP’s

Grbić, Ivo (HDZ)
Lovrin, Ana (HDZ)
Marinović, Nevenka (HDZ, substitute member of Darko Milinović)
Rebić, Niko (HDZ)
Rožić, Vedran (HDZ, substitute member of Ante Sanader)
IX. izborna jedinica obuhvaća Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku županiju i sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije i to:
- područje Ličko-senjske županije u cijelosti,
- područje Zadarske županije u cijelosti,
- područje Šibensko-kninske županije u cijelosti,
- sjeverni dio Splitsko-dalmatinske županije - gradovi i općine: Dicmo, Dugopolje, Hrvace, Kaštela, Klis, Lećevica, Marina, Muć, Okrug, Otok, Prgomet, Primorski Dolac, Seget, Sinj, Trilj, Trogir, Vrlika.