9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Klub zastupnika nacionalnih manjina

Prethodni članovi

Kontakti

Klub zastupnika nacionalnih manjina 
Tajnik kluba: Joško Pavković 
Administrativna tajnica: Sanela Kurjaković 
Telefon: 01/4569-472 
Faks: 01/4569-622  
e-mail: klubnm@sabor.hr