Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o Prijedlogu poslovnika o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 135. (elektroničkoj) sjednici održanoj 29. travnja 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu poslovnika o dopuni Poslovnika Hrvatskoga sabora, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, aktom od 28. travnja 2020. 

2.    Odbor za zakonodavstvo većinom glasova (8 glasova „za“, 2 glasa „suzdržan“ i 2 glasa „protiv“) podupire donošenje ovoga Poslovnika a na njegov tekst nema primjedaba.

3.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

    PREDSJEDNICA  ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

    Marija Jelkovac, v.r.