Odbor za zakonodavstvo

Izvješće Odbora za zakonodavstvo o o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, P.Z.E. br. 835

1.    Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora na 120. sjednici održanoj 5. veljače 2020. godine, raspravljao je o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka, P.Z.E. br. 835, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske, aktom od 30. siječnja 2020. godine.

2.    Utvrđuje se da tekst Prijedloga ovoga Zakona sadrži izjavu o usklađenosti Prijedloga s pravnom stečevinom Europske unije iz koje proizlazi da je ovaj Zakon u potpunosti usklađen s odredbama primarnih i sekundarnih izvora prava Europske unije.

3.    Odbor za zakonodavstvo jednoglasno podupire donošenje ovoga Zakona.

4.    Na tekst Prijedloga Odbor ističe kako je potrebno doraditi izričaj članka 4. („U članku 19. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi: …“).
 
5.    Za izvjestiteljicu na sjednici Hrvatskog sabora Odbor je odredio Mariju Jelkovac, predsjednicu Odbora za zakonodavstvo. 

PREDSJEDNICA ODBORA ZA ZAKONODAVSTVO

Marija Jelkovac