Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu

Izvješće Odbora za pomorstvo, promet i infrastrukturu o Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P.Z. br. 817

Odbor za pomorstvo, promet i infrastrukturu Hrvatskoga sabora, na 51. sjednici održanoj 5. ožujka 2020. godine raspravio je Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P.Z. br. 817, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavio Klub zastupnika GLAS-a aktom od 13. prosinca 2019. godine.

Odbor je predmetni akt raspravio kao matično radno tijelo, sukladno odredbi članka 103. Poslovnika Hrvatskoga sabora.
Odbor je raspolagao mišljenjem Vlade Republike Hrvatske (Klasa: 022-03/19-12/89, Urbroj: 50301-29/23-20-5) od 23. siječnja 2020. godine.

Predstavnica predlagatelja uvodno je kazala da iako je Hrvatska nedavno donijela izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa na cestama, njima se nije regulirala i vožnja električnim romobilom. Tako za vožnju ovog romobila nije potrebno imati vozačku dozvolu, kacigu niti reflektirajući prsluk, iako im brzina može doseći i 40 km na sat. S obzirom na  činjenicu da se električni romobili voze bez ograničenja po pločnicima, biciklističkim stazama, čak i autocestama dovode u opasnost druge sudionike u prometu te su u cilju sigurnosti prometa na cestama predložene dopune Zakona. Istaknula je da su neke europske države zakonski regulirale vožnju električnim romobilom, a važno je da i Hrvatska to definira. U prvom redu potrebno je uvesti barem osnovna pravila (ograničenje brzine, tehničke uvjete, dobnu granicu za upravljanje) kako bi se regulirao odnos svih sudionika u prometu. Naglasila je da vožnja električnim romobilom ima pozitivan efekt za promet jer promiče ekološka vozila.

Predstavnik Vlade Republike Hrvatske obrazložio je razloge zbog kojih Vlada predlaže Hrvatskom saboru da ne prihvati Prijedlog ovog zakona. Smatra da predložena rješenja korištenja električnih romobila odnosno njihovog sudjelovanja u cestovnom prometu nisu uređena na odgovarajući način te pojedine predložene odredbe nisu usklađene s odredbama Zakona o  sigurnosti prometa na cestama te je u pripremi izrada cjelovitog rješenja ove problematike.  
U raspravi članovi Odbora podržali su intenciju predlagatelja, ali je većina suglasna da se ne prihvati Prijedlog ovog zakona iz razloga utvrđenih u mišljenju Vlade Republike Hrvatske.

Tijekom rasprave predloženo je da se u radnu skupinu za izradu izmjena Zakona o sigurnosti prometa na cestama uključe predstavnici Udruge vozača električnih romobila koji mogu dati sugestije kako regulirati ovo područje, a i sami zahtijevaju izmjene postojećeg zakonodavnog okvira. Također je raspravljano o problemu osiguranja i naknade štete te o drugim pitanjima vezanim za ova vozila, a između ostalog, odnose se na njihovu zvučnu neprepoznatljivost. Posebno je istaknuta potreba zaštite svih sudionika u prometu odnosno i vozača i pješaka.

Članovi Odbora zaključno potiču resorno ministarstvo da u suradnji sa stručnjacima iz područja prometnih znanosti i medicine, razmotri europsku regulativu u području korištenja i sudjelovanja u prometu električnih romobila i drugih električnih vozila te žurno predloži cjelovita rješenja koja će potom biti odgovarajuće razrađena Zakonom o sigurnosti prometa na cestama. Isto tako ističu važnost reguliranja ove problematike prije nadolazeće turističke sezone.
Nakon provedene rasprave, Odbor je većinom glasova (5 ”za” i  4 “protiv”) odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak:

Ne prihvaća se Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama, prvo čitanje, P.Z. br. 817

Za izvjestitelja na sjednici Hrvatskoga sabora, Odbor je odredio Peru Ćosića, predsjednika Odbora, odnosno u slučaju njegove spriječenosti Vedrana Babića, potpredsjednika Odbora.

PREDSJEDNIK ODBORA
Pero Ćosić