9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2394 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA OD 12. PROSINCA 2017. O SURADNJI IZMEĐU NACIONALNIH TIJELA ODGOVORNIH ZA IZVRŠAVANJE PROPISA O ZAŠTITI POTROŠAČA I O STAVLJANJU IZVAN SNAGE UREDBE (EZ) BR. 2006/2004, prvo čitanje, P.Z.E. br. 844 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
28.02.2020.
Datum izglasavanja:
28.02.2020.

Na 16. sjednici, 28. veljače 2020. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (102 glasa "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: