10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O MEDICINSKOM POSTUPKU PREKIDA TRUDNOĆE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 35 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:

Dana 2. listopada 2020. na 3. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

Vezane informacije: