9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OSIGURANJU RADNIČKIH TRAŽBINA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 825 - predlagatelji: Klub zastupnika SDP-a i Klub zastupnika HSU-a, SNAGA-e, nezavisnih zastupnika i Nove politike

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:

Dana 17. siječnja 2020. na 16. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: