9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016. - 22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 862 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
18.03.2020.
Datum izglasavanja:
19.03.2020.

Dana 18. ožujka 2020. na 16. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.
Zakon je donesen na 16. sjednici, 19. ožujka 2020. (124 glasa "za", 1 "protiv“).

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMAN_Panenic_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Odbor_zakonodavstvo_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Lovrinovic_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Klub_Most_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Nincevic_Lesandric_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Bulj_PZ_862.pdf

AMANDMAN_Klub_Zivi_zid_PH_PZ_862.pdf

PREGLED_AMANDMANA_PZ_862.pdf