10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O MEĐUNARODNOM PRIVATNOM PRAVU, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 498 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
01.06.2023.

Dana 24. svibnja 2023. na 16. sjednici prihvaćena je primjena hitnog postupka.

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije:

Amandmani

AMANDMANI_Klub_Domovinskog_pokreta_PZ_498.pdf

AMANDMAN_Klub_HDZ_PZ_498.pdf

AMANDMAN_Vesna_Vucemilovic_PZ_498.pdf