9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU NAFTE I NAFTNIH DERIVATA, prvo čitanje, P.Z. br. 449 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: