9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI UREDBE O NAKNADI ZA ISTRAŽIVANJE I EKSPLOATACIJU UGLJIKOVODIKA (”NARODNE NOVINE”, BROJ 37/2014) – predlagatelj: Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: