10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O SUDJELOVANJU PRIPADNIKA ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE U OPERACIJI POTPORE MIRU „SEA GUARDIAN“ U SREDOZEMLJU - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: