10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ODLUKE O PRELASKU GRANICE REPUBLIKE HRVATSKE ORUŽANIH SNAGA DRŽAVA ČLANICA NATO-a I ORUŽANIH SNAGA REPUBLIKE HRVATSKE ANGAŽIRANIH U OKVIRU NOVOG MODELA SNAGA NATO-a U 2024. GODINI - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: