9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O DONOŠENJU PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNIH OBILJEŽJA NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA - predlagatelj: Klub zastupnika Živoga zida i SNAGA-e

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: