9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2017. GODINE - podnositeljica: Hrvatska narodna banka

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: