10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA FISKALNU POLITIKU ZA 2021. GODINU - podnositelj: Povjerenstvo za fiskalnu politiku

Datum ulaska u proceduru:
Datum izglasavanja:
10.06.2022.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 25. svibnja 2022. 
Izvješće je prihvaćeno na 11. sjednici, 10. lipnja 2022. (104 glasa "za", 10 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: