9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU ODBORA ZA ETIKU U ZNANOSTI I VISOKOM OBRAZOVANJU U 2017. GODINI - podnositelj: Odbor za etiku u znanosti i visokom obrazovanju

Datum ulaska u proceduru: