10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2019. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: