9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O RADU HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU I IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PRORAČUNA HRVATSKE ENERGETSKE REGULATORNE AGENCIJE ZA 2017. GODINU - podnositeljica: Hrvatska energetska regulatorna agencija

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: