9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI USPOSTAVE I KORIŠTENJA INFORMACIJSKOG SUSTAVA CENTRALIZIRANOG OBRAČUNA PLAĆA I UPRAVLJANJA LJUDSKIM RESURSIMA U TIJELIMA DRŽAVNE UPRAVE I DRUGIM KORISNICIMA PRORAČUNA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: