10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI SPREMNOST REPUBLIKE HRVATSKE ZA IMPLEMENTACIJU CILJEVA ODRŽIVOG RAZVOJA IZ PROGRAMA ODRŽIVOG RAZVOJA DO 2030. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru: