9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI STUDENTSKIH CENTARA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
30.04.2020.
Datum izglasavanja:
30.04.2020.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 11. ožujka 2020.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 30. travnja 2020. (99 glasova "za", 3 "protiv“, 16 "suzdržanih").