10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SPORTSKIH UDRUGA - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: