9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI POLITIČKIH STRANAKA, NEZAVISNIH ZASTUPNIKA I ČLANOVA PREDSTAVNIČKIH TIJELA JEDINICA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZABRANIH S LISTE GRUPE BIRAČA ZA 2018. - podnositelj: Državni ured za reviziju

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
30.04.2020.
Datum izglasavanja:
30.04.2020.

Na temelju čl. 44. Poslovnika Hrvatskoga sabora, matično radno tijelo provelo je raspravu na sjednici održanoj 4. ožujka 2020.
Izvješće je prihvaćeno na 16. sjednici, 30. travnja 2020. (115 glasova "za", 2 "protiv“, 3 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: