10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

INTERPELACIJA O RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE VEZANO ZA NAČIN DODJELE I RASPOLAGANJA SREDSTVIMA EU FONDOVA U SKLOPU "PROJEKTA SLAVONIJA, BARANJA I SRIJEM" - podnositelji: 25 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru:

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se: