Kronologija rasprava aktualne sjednice

U rubrici su prikazani akti sa statusom zaključene plenarne rasprave tijekom aktualne sjednice Hrvatskoga sabora. 

Pomoću filtra moguće je pretražiti akte prema datumu zaključenja rasprave i/ili prema jednoj riječi iz naziva akta.

Pretraživanje akata po datumu zaključenja rasprave, koji su bili na dnevnim redovima svih prethodnih sjednica, dostupno je u rubrici Pregled dnevnih redova tako da se uključi napredno pretraživanje te u polje "datum zaključenja" upiše datum zaključenja rasprave ili odabere iz priloženog kalendara. 

Ukupno rezultata: 57
Ukupno rezultata: 57

srijeda, 19.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM, prvo čitanje, P.Z. br. 752 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
PRIJEDLOG ZAKONA O STRANCIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 840 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) BR. 528/2012 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA U VEZI SA STAVLJANJEM NA RASPOLAGANJE NA TRŽIŠTU I UPORABI BIOCIDNIH PROIZVODA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 839 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O POPISU STANOVNIŠTVA, KUĆANSTAVA I STANOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ 2021. GODINE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 834 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 14.02.2020.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE O RADU AGENCIJE ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

četvrtak, 13.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 570 - predlagatelj: Klub zastupnika Mosta nezavisnih lista
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2018. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2016. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O POSLOVANJU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE ZA 2017. GODINU - podnositelj: glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije

srijeda, 12.02.2020.

IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNICE ROMANE JERKOVIĆ I POČETKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNICE MIRELE AHMETOVIĆ
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA O PRESTANKU MIROVANJA ZASTUPNIČKOG MANDATA ZASTUPNIKA prof.dr.sc. MILANA KUJUNDŽIĆA I PRESTANKU OBNAŠANJA ZASTUPNIČKE DUŽNOSTI ZAMJENICE ZASTUPNIKA mr.sc. DRAGICE VRANJEŠ
IZVJEŠĆE O RADU DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA REPUBLIKE HRVATSKE ZA 2017. GODINU - podnositelj: Državno odvjetništvo Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE GLAVNOG DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE O RADU DRŽAVNIH ODVJETNIŠTAVA U 2018. GODINI - podnositelj: glavni državni odvjetnik
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O NACIONALNOJ INFRASTRUKTURI PROSTORNIH PODATAKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 835 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 07.02.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O CESTAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 604 - predlagatelj: Klub zastupnika SDP-a
IZVJEŠĆE O RADU PROBACIJSKE SLUŽBE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 06.02.2020.

TREĆA REVIZIJA PROGRAMA RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO I TREĆA REVIZIJA PROGRAMA ODLAGANJA RADIOAKTIVNOG OTPADA (RAO) I ISTROŠENOGA NUKLEARNOG GORIVA (ING) NUKLEARNE ELEKTRANE KRŠKO - davanje prethodne suglasnosti Hrvatskoga sabora za potvrđivanje:
podnositelj: Izaslanstvo Republike Hrvatske u Međudržavnom povjerenstvu za praćenje provedbe Ugovora i obavljanje drugih zadataka u skladu s Ugovorom između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređenju statusnih i drugih pravnih odnosa vezanih uz ulaganje, iskorištavanje i razgradnju Nuklearne elektrane Krško
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O HRVATSKOJ NARODNOJ BANCI, prvo čitanje, P.Z.E. br. 829 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O KREDITNIM INSTITUCIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 830 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O POSEBNOM POREZU NA KAVU I BEZALKOHOLNA PIĆA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 828 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 05.02.2020.

POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2019. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
POLUGODIŠNJA INFORMACIJA O FINANCIJSKOM STANJU, STUPNJU OSTVARENJA STABILNOSTI CIJENA I PROVEDBI MONETARNE POLITIKE ZA DRUGO POLUGODIŠTE 2018. - podnositeljica: Hrvatska narodna banka
PRIJEDLOG STRATEGIJE ENERGETSKOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE DO 2030. S POGLEDOM NA 2050. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 31.01.2020.

IZVJEŠĆE O RADU UPRAVNOG VIJEĆA HINE ZA 2018. GODINU - podnositelj: Upravno vijeće Hrvatske izvještajne novinske agencije
IZVJEŠĆE O RADU PROGRAMSKOG VIJEĆA HRT-a I O PROVEDBI PROGRAMSKIH NAČELA I OBVEZA HRT-a UTVRĐENIH ZAKONOM O HRT-u I UGOVOROM IZMEĐU HRVATSKE RADIOTELEVIZIJE I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2017. DO 31. PROSINCA 2017. GODINE - podnositelj: Programsko vijeće Hrvatske radiotelevizije
IZVJEŠĆE O RADU VIJEĆA ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE I AGENCIJE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE ZA 2018. GODINU - podnositelji: Agencija za elektroničke medije i Vijeće za elektroničke medije
PRIJEDLOG ZA ISKAZIVANJE POVJERENJA IZV. PROF. DR. SC. VILIJU BEROŠU ZA OBAVLJANJE DUŽNOSTI MINISTRA ZDRAVSTVA - predlagatelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZVJEŠĆE O UREDBAMA KOJE JE VLADA REPUBLIKE HRVATSKE DONIJELA NA TEMELJU ZAKONSKE OVLASTI - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 30.01.2020.

IZVJEŠĆE O STANJU I RADU KAZNIONICA, ZATVORA I ODGOJNIH ZAVODA ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O KEMIKALIJAMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 814 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE O PROMETU DRVA I PROIZVODA OD DRVA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 769 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O RODILJNIM I RODITELJSKIM POTPORAMA, prvo čitanje, P.Z. br. 815 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 29.01.2020.

a) PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA; b) PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, POTPREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG MEMORIJALNO-DOKUMENTACIJSKOG CENTRA DOMOVINSKOG RATA - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REGULIRANIM PROFESIJAMA I PRIZNAVANJU INOZEMNIH STRUČNIH KVALIFIKACIJA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 822 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PATENTU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 679 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O OBAVLJANJU STUDENTSKIH POSLOVA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 823 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 24.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O PRUŽANJU INFORMACIJA O MULTIMODALNIM PUTOVANJIMA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 820 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O SIGURNOSTI I INTEROPERABILNOSTI ŽELJEZNIČKOG SUSTAVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 819 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 23.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU PLINA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 824 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SPRJEČAVANJU NEREDA NA ŠPORTSKIM NATJECANJIMA, prvo čitanje, P.Z. br. 803 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIVATNOJ ZAŠTITI, drugo čitanje, P.Z. br. 635 – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

srijeda, 22.01.2020.

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SIGURNOSTI PRI ODOBALNOM ISTRAŽIVANJU I EKSPLOATACIJI UGLJIKOVODIKA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 821 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU, drugo čitanje, P.Z.E. br. 754 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O TRŽIŠTU KAPITALA, drugo čitanje, P.Z.E. br. 760 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROVEDBI UREDBI EUROPSKE UNIJE IZ PODRUČJA PLATNOG PROMETA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 818 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

petak, 17.01.2020.

PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA HRVATSKOGA SABORA - predlagatelj: Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove
GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU FINANCIJSKE AGENCIJE ZA 2018. GODINU - podnositeljica: Financijska agencija
PRIJEDLOG GODIŠNJEGA PROVEDBENOG PLANA STATISTIČKIH AKTIVNOSTI REPUBLIKE HRVATSKE 2020. GODINE - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O CENTRU ZA POSEBNO SKRBNIŠTVO, prvo čitanje, P.Z. br. 804 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

četvrtak, 16.01.2020.

PRIJEDLOG PLANA USKLAĐIVANJA ZAKONODAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE S PRAVNOM STEČEVINOM EUROPSKE UNIJE ZA 2020. GODINU – predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O OBEŠTEĆENJU RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d., drugo čitanje, P.Z. 642 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O HRVATSKOM REGISTRU BRODOVA, prvo čitanje, P.Z.E. br. 796 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZAKONA O NEPROCIJENJENOM GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU, prvo čitanje, P.Z. br. 805 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske
PRIJEDLOG ZA POKRETANJE PITANJA POVJERENJA BLAŽENKI DIVJAK, MINISTRICI ZNANOSTI I OBRAZOVANJA U VLADI REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 31 zastupnik u Hrvatskome saboru

srijeda, 15.01.2020.

IZVJEŠĆE PREDSJEDNIKA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE O ODRŽANIM SASTANCIMA EUROPSKOGA VIJEĆA U 2019. GODINI - podnositelj: predsjednik Vlade Republike Hrvatske
IZBOR, IMENOVANJA I RAZRJEŠENJA
IZVJEŠĆE MANDATNO-IMUNITETNOG POVJERENSTVA