9. saziv Hrvatskoga sabora (14.10.2016.)

Predrag Matić (SDP)

Matić, Predrag

Rođen je 2. lipnja 1962. u Požegi. Završio dvogodišnji studij na Pedagoškom fakultetu u Osijeku (VŠS - nastavnik razredne nastave). 

Kontakt: 
Klub zastupnika Socijaldemokratske partije Hrvatske
Telefon: 01/4569 313; 01/6303 065
Faks: 01/4569 535
e-mail: klubsdp@sabor.hr
 

Početak obnašanja zastupničkog mandata:

14.10.2016.

Stranačka pripadnost:

Dužnosti u saboru:

Prethodne dužnosti u saboru:

Članstvo u međuparlamentarnim skupinama prijateljstva:

Izabran:

  • lista Socijaldemokratske partije Hrvatske, Hrvatske narodne stranke - liberalnih demokrata, Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske stranke umirovljenika

Izborna jedinica: