Sjednice Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije

2021.

2020.

31. sjednica (26. veljače 2020.)

2019.

30. sjednica (11. prosinca 2019.)

Na 30. sjednici Nacionalnog vijeća održanoj 11. prosinca 2019. prihvaćena su:

1.       Izvješće Ministarstva financija  o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018.godinu ( za 2018.)  uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;

2.       Izvješće Carinske uprave o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu  (za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;

3.       Izvješće Porezne uprave o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. godinu  (za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine;

Objedinjeno Izvješće o provedbi aktivnosti iz Akcijskog plana za 2018.godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije od 2015. do 2020. godine iz nadležnosti Ministarstva financija
 

29., tematska, sjednica (13. studenoga 2019.)

Tema: „Kako zaštiti neovisne demokratske institucije i vratiti povjerenje građana u njih?“

Povjerenje građana u političke institucije i Hrvatski sabor sve je manje. Svega 4 posto građana vjeruje političkim strankama, svega 8 posto vjeruje Hrvatskome saboru, a ocjena koju mu u ispitivanjima javnog mnijenja daju građani je 1,89. Ti i drugi podatci iz istraživanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta o temeljnim vrednotama hrvatskoga društva pokazuju da od 1999., preko 2009. do 2018. kontinuirano pada povjerenje građana i u Sabor (od 23 posto na 8 posto), pravosuđe (od 35 na 15 posto) i u sve vladine institucije, pa čak i u Crkvu. Godine 1999. 64 posto građana imalo je povjerenje u Crkvu, a 2018. tek 38 psoto. To nepovjerenje razara društvo i zbog toga mladi napuštaju Hrvatsku.

Na sjednici su sudjelovali predstavnici ključnih dionika hrvatskoga društva (Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstva pravosuđa, Povjerenika za informiranje, DORH-a, USKOK-a, Ureda pučke pravobraniteljice, Pravnog fakulteta u Zagrebu,  Vrhovnog suda Republike Hrvatske, Državnog izbornog povjerenstva).

28. sjednica (25.listopada 2019.)

Na 28. sjednici, 25. listopada 2019. godine održano je javno saslušanje g. Damira Sabljaka državnog službenika Ministarstva vanjskih i europskih poslova vezano uz prijavu o nepravilnostima u radu Ministarstva vanjskih i europskih poslove, te su doneseni zaključci:


Z A K LJ U Č A K

“Nacionalno vijeće još jednom izražava nezadovoljstvo i negodovanje što predsjednik Vlade Andrej Plenković nije pomogao  u osiguravanju dostave putnih naloga državne službenice Lorete Bertoša -Kušen .”


Z A K LJ U Č A K

”Nacionalno vijeće izražava nezadovoljstvo što  ministar Gordan Grlić Radman, protivno članku 127. Poslovnika Hrvatskoga sabora odbio  dostaviti putne naloge državne službenice Lorete Bertoša-Kušen.”


Z A K LJ U Č A K

”Nacionalno vijeće izražava negodovanje i osuđuje  nedolazak g. ministra Gordana Grlića Radmana na sjednicu .”


Z A K LJ U Č A K

”Nacionalno vijeće zatražiti će očitovanje od strane ministra i Državnog odvjetništva o svim novo zaprimljenim dokumentima.”


Z A K LJ U Č A K

„Predsjednik Nacionalnog vijeća preuzima obvezu da osobno kontaktira Glavnog državnog odvjetnika te da se po potrebi održi zatvorena sjednica.“


Z A K LJ U Č A K

 „Nacionalno vijeće ponovno će zatražiti dostavu  svih ranije zatraženih  spisa te zahtjev uputiti i preko zahtjeva Povjereniku za informiranje.“

27. sjednica (26. rujna 2019.)

Na 27. sjednici Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije prihvaćeno je Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 15. rujna 2018. do 15. srpnja 2019. godine.

Doneseni su i slijedeći zaključci:


ZAKLJUČAK

“Nacionalno vijeće utvrđuje da premijer Andrej Plenković do 26. rujna 2019. godine nije osigurao dostavu putnih naloga državne službenice Lorete Bertoša –Kušen iz Australije u 2016. godini, zatraženih Zaključkom Nacionalnog vijeća od 10. srpnja 2019. godine. Nacionalno vijeće traži od predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića da u roku od 15 dana Nacionalnom vijeću osigura dostavu navedenih putnih naloga iz Australije u 2016. godini s prilozima isplatnica te računa, putnih troškova, smještaja i dnevnica .”

 

ZAKLJUČAK

”Nacionalno vijeće, sukladno članku 127. Poslovnika Hrvatskoga sabora, zahtijeva od ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana da u roku od 15 dana dostavi putne naloge državne službenice Lorete Bertoša – Kušen  iz Australije u 2014. i 2015.  godini, s prilozima isplatnica te računa, putnih troškova, smještaja i dnevnica.”

 

ZAKLJUČAK

”Nacionalno vijeće, sukladno članku 127. Poslovnika Hrvatskoga sabora, zahtijeva od ministra vanjskih i europskih poslova Gordana Grlića Radmana da u roku od 15 dana dostavi spis MVEP-a s korespodencijom između DORH-a i MVEP-a o prijavljenim sumnjama o sudjelovanju službenih osoba u protuzakonitom trošenju državnog novca u Australiji i SAD-u.”

 

ZAKLJUČAK

”Nacionalno vijeće saziva sljedeću sjednicu za 15. listopada 2019. u 13,00 sati, te na sjednicu poziva ministra Gordana Grlića Radmana , sukladno članku 56. Poslovnika Hrvatskoga sabora i državnog službenika Damira Sabljaka , sukladno članku 52.a Poslovnika Hrvatskoga sabora.”

 

ZAKLJUČAK

„ Nacionalno vijeće traži od Državnog odvjetništva Republike Hrvatske da spis g. Damira Sabljaka vrati Službeničkom sudu u Zagrebu radi donošenja pravomoćnog rješenja.“

 

ZAKLJUČAK

U narednom razdoblju održat će se tematske sjednice;
-  o problemu povjerenja građana u institucije na koju će biti pozvani predstavnici sudbene vlasti, pravosuđa, Ministarstva unutarnjih poslova s temom  rasprave kako povećati povjerenje građana u institucije,
- o problemima korupcije u gospodarstvu na kojoj se može provesti  i rasprava o nepravilnostima u Fondu za zaštitu okoliša, 
- te sjednica s temom nove Strategije suzbijanja korupcije nakon 2020. godine na kojoj će Nacionalno vijeće na temelju svog trogodišnjeg rada razmotriti na koji će se način pristupiti izradi nove Strategije i što Nacionalno vijeće može ponuditi prilikom izrade iste.

26. sjednica (10. srpnja 2019.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (za 2018.) uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015 do 2020. godine Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i Povjerenika za informiranje.

25. sjednica (19. lipnja 2019.)

Na 25. sjednici predstavljena je aplikacija Grada Bjelovara o troškovima gradskih financija i proračuna te je donesen slijedeći zaključak:

„Nacionalno vijeće poziva Hrvatski sabor, ministarstva, sve gradove i županije da osiguraju apsolutnu transparentnost i prezentiranje aplikacije o troškovima financija proračuna gradova, županija, javnih poduzeća, ministarstava, Hrvatskoga sabora“.

Na sjednici su prihvaćena i izvješća o provedbi Akcijskog plana za 2018. godinu Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstva državne imovine i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.
 

24. sjednica (11. lipnja 2019.)

Na sjednici je razmatran Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. i 2020. godine te je donesen sljedeći zaključak:

- Nacionalno vijeće pozdravlja preventivnu orijentaciju Akcijskog plana za 2019. i 2020. godinu i poziva Ministarstvo pravosuđa da te mjere ne budu apsolutni okvir, nego da se pokuša i nadograditi ove mjere svim onim aktivnostima koje će značiti uspješniju prevenciju korupcije, a posebno dio koji će povećati transparentnost i osigurati normalno funkcioniranje svih nezavisnih tijela koja su nositelji mjera Akcijskog plana.

23., tematska, sjednica (20. svibnja 2019.)

Tema: "Etički izazovi u visokom obrazovanju i znanosti“

23., tematska, sjednica Vijeća održana je 20. svibnja 2019. na Sveučilištu u Rijeci.

Odgovornost institucija visokog obrazovanja i znanosti u velikoj mjeri odnose se upravo na očuvanje vrijednosti akademskog integriteta i istraživačkog etosa. Suvremeni društveni i politički kontekst nameće niz etičkih pitanja od ne-replikabilnosti istraživačkih rezultata, plagiranja, fabriciranja, falsificiranja, pitanja koautorstava, sve češće se adresiraju predrasude izdavača i deficiti sustava recenziranja koji su podložni različitim korupcijskim postupcima. Posebno je zabrinjavajući stav mladih istraživača koji smatraju da iskrenost u radu i istraživanjima ne povećava njihove šanse za razvoj znanstvene karijere i napredovanje u znanosti. Vjerodostojnost diploma i objektivne provjere kvalitete institucija i ishoda učenja su dovedene u pitanje. 

O ovoj temi uvodno su govorili prof.dr.sc. Snježana Prijić Samaržija rektorica Sveučilišta u Rijeci, akademik Vlatko Silobrčić bivši predsjednik Odbora za etiku u visokom obrazovanju i znanosti, dr.sc. Tome Antičić državni tajnik Ministarstva obrazovanja i znanosti, gradonačelnik Grada Rijeke Vojko Obersnel, a u raspravi su sudjelovali predstavnici akademske zajednice, civilnog društva, državne uprave i medija.
 

22. sjednica (11. travnja 2019.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva znanosti i obrazovanja, Agencije za znanost i visoko obrazovanje, Agencije za odgoj i obrazovanje, Središnjeg državnog ureda za šport o provedbi Akcijskog plana za 2018. god.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Agencija za znanost i visoko obrazovanje

Agencija za odgoj i obrazovanje

Središnji državni ured za šport

21. sjednica (27. veljače 2019.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva pravosuđa, Pravosudne akademije i Ministarstva uprave o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2018.).

Izvješće Ministarstva pravosuđa

Izvješće Pravosudne akademije

Izvješće Ministarstva uprave

20. sjednica (30. siječnja 2019.)

Na sjednici su raspravljena izvješća Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2018.).

Izvješće Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

19., tematska, sjednica (22. siječnja 2019.)

Tema: "Politička korupcija u Hrvatskoj – prijetnja parlamentarnoj demokraciji“

Politička korupcija, odnosno korupcija na visokoj razini (engl. grand corruption) prisutna je među visokim državnim dužnosnicima i političarima koji imaju političku moć i koriste ju u svrhu izigravanja institucija i pravnog sustava. Ovaj oblik korupcije izrazita je prijetnja demokraciji, odnosno očuvanju vladavine prava u društvu.
            
O političkoj korupciji u Hrvatskoj govorili su predstavnici političkog života, akademske zajednice, stručne javnosti, civilnog društva i medija.
 

2018.

18. sjednica (7. prosinca 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva državne imovine i Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova.o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Izvješće Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske

Izvješće Ministarstva državne imovine

Izvješće Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova

17., tematska, sjednica (15. studenoga 2018.)

Tema: „Instituti predloženoga Nacrta zakona o sprečavanju sukoba interesa- korak naprijed ili korak nazad“

Zakon o sprječavanju sukoba interesa predstavlja normativni okvir kojim je uređeno područje sukoba interesa te nadležnosti i okvir djelovanja Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa čija je osnovna zadaća promicanje pravilnog upravljanja situacijama u kojima su privatni interesi dužnosnika u suprotnosti s javnim, sprječavanje privatnih utjecaja na donošenje odluka u obnašanju javnih dužnosti te jačanje vjerodostojnog, transparentnog i odgovornog postupanja dužnosnika.

Povjerenstvo je kroz dosadašnju praksu izgradilo prepoznatljiv sustav pravila ponašanja koje se od dužnosnika očekuju, a kojima se čuva integritet dužnosnika te se smanjuje rizik koruptivnog postupanja. Međutim, za ostvarivanje ciljeva i zadaća Povjerenstva i uopće ostvarivanje uloge koju Povjerenstvo kao antikoruptivno tijelo ima, neosporna je važnost adekvatnih zakonodavnih rješenja.

Iako je važeći Zakon o sprječavanju sukoba interesa donio pozitivan pomak, prvenstveno kroz osnivanje Povjerenstva kao stalnog, neovisnog i samostalnog državnog tijela, uočeni su i određeni nedostaci u postojećoj zakonodavnoj regulativi te se javila potreba za adekvatnijim uređenjem postojećih, ali i uvođenjem novih instituta koji bi predstavljali nadogradnju i unaprjeđivanje dosad postavljenih i prihvaćenih standarda u javnom djelovanju dužnosnika.

Potreba za donošenjem novog Zakona prepoznata je i kroz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020.god. koju je Hrvatski sabor donio kao strateški dokument u području prevencije i suzbijanja korupcije. Navedenim dokumentom istaknuta je neraskidivost veze između sukoba interesa i korupcije, što upućuje na potrebu pronalaženja kvalitetnih zakonodavnih rješenja s ciljem  osiguravanja učinkovitog sustava sprječavanja sukoba interesa kao jednog od ključnih elemenata u procesu suzbijanja korupcije. U tom smislu nužno je voditi kvalitetan i otvoren dijalog između svih dionika u postupku donošenja Zakona, sa svrhom postizanja zajedničkog cilja, a to je donošenja novog kvalitetnog zakonodavnog rješenja koje će predstavljati učinkovit alat potreban za daljnje djelovanje Povjerenstva.

S obzirom da je Nacrt prijedloga Zakona o sprječavanju sukoba interesa prošao javnu raspravu putem e-savjetovanja te da brojne primjedbe i prijedlozi Povjerenstva kao tijela nadležnog za primjenu istog nisu prihvaćena, a pojedini instituti ugrađeni u predloženi Nacrt zakona ne doprinose ostvarivanju svrhe zbog koje se isti donosi, već naprotiv predstavljaju korak unazad u odnosu na već postignute standarde, nužno je bilo  potaknuti dodatne rasprave o predloženim rješenjima.

U raspravi su sudjelovali predstavnici Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstva uprave, Ministarstva pravosuđa, Vrhovnoga suda Republike Hrvatske, Državnog odvjetništva, suci, predstavnici  akademske zajednice te civilnoga društva. 
 

16., tematska, sjednica (25. listopada 2018.)

Tema: „Reforma pravosuđa, s naglaskom na ubrzanje sudskih postupaka i ujednačavanje sudske prakse“

Na sjednici su sudionici s različitim perspektivama gledanja i iskustva u odnosu na predloženu temu dali ocjene pojedinih mjera pravosudne reforme bilo kao predstavnici institucija ili struke koju predstavljaju, bilo kao svoju osobnu ocjenu o poželjnosti, provedivosti i posljedicama predloženih mjera na temelju vlastitog iskustva. Na sjednici su sudjelovali predstavnici Ministarstva pravosuđa, predstavnici sudaca, sudova, civilnoga društva, udruge poslodavaca, Državnog odvjetništva i civilnog društva.

15. sjednica (11. listopada 2018.)

Na sjednici je raspravljana predstavka Damira Sabljaka o mogućim nepravilnostima u radu Ministarstva vanjskih poslova, a doneseni su i sljedeći zaključci:

1. Nacionalno vijeće predlaže Ministarstvu vanjskih i europskih poslova , da kao stranka u predmetu, uputi Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta zahtjev za utvrđivanje da li je počinjena šteta za Državni proračun Republike Hrvatske, a po izraženom uvjetnom mišljenju Državnog ureda za reviziju za Ministarstvo vanjskih i europskih poslova za 2016. godinu.

2. Budući da je u nalazu Državne revizije o obavljenoj financijskoj reviziji Ministarstva vanjskih i europskih poslova za 2016. godinu izraženo uvjetno mišljenje, Nacionalno vijeće uputiti će zahtjev Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske za postupanje i očitovanje po predmetnom nalazu. 

3. Nacionalno vijeće uputiti će Ministarstvu vanjskih i europskih poslova inicijativu da se razmotri mogućnost sankcioniranja u slučaju kršenja Pravilnika o unutarnjem redu Ministarstva vanjskih i europskih poslova.

14. sjednica (20. rujna 2018.)

Na sjednici je prihvaćeno Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije za razdoblje od 27. listopada 2017. do 15. srpnja 2018. godine.

Izvješće o radu Nacionalnog vijeća za praćenje provedbe Strategije suzbijanja korupcije

13. sjednica (12. srpnja 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Hrvatske energetske regulatorne agencije o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Uz prihvaćanje izvješća Nacionalno vijeće izražava nezadovoljstvo usporenim radom inspekcijskih službi kao posljedicom neuspostavljanja novog formata kroz državni inspektorat.

Izvješće Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja

Izvješće Ministarstva zaštite okoliša i energetike

Izvješće Hrvatske energetske regulatorne agencije

12. sjednica (20. lipnja 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za znanost i visoko obrazovanje o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Izvješće Ministarstva znanosti i obrazovanja

Izvješće Agencije za znanost i visoko obrazovanje

11., tematska, sjednica (29. svibnja 2018.)

Tema: „ Korupcija i klijentelizam na lokalnoj razini – uzroci, mehanizmi i posljedice“

Budući da borba protiv korupcije predstavlja ključan cilj u za postizanje učinkovitije, poštenije i djelotvornije lokalne vlasti u interesu veće kvalitete života građana u raspravi su sudjelovali predstavnici najtransparentnijih gradova, civilnog društva, Državne revizije, Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Udruge gradova i županija, akademske zajednice i medija.

10. sjednica (9. svibnja 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva pravosuđa i Pravosudne akademije o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Izvješće Ministarstva pravosuđa

Izvješće Pravosudne akademije

9., tematska, sjednica (3. svibnja 2018.)

Tema: „Važnost slobode medija u borbi s korupcijom“

Obilježavajući Svjetski dan slobode medija Nacionalno vijeće željelo je ukazati na izuzetnu važnost slobode medija u borbi s korupcijom u Hrvatskoj. U raspravi su sudjelovali predstavnici nadležnih institucija, državne uprave, medija i civilnog društva.

8. sjednica (25. travnja 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o provedbi mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Donesen je i zaključak : Obzirom da Nacionalno vijeće smatra da su ovoga trenutka liste čekanja najveći korupcijski rizik, da se ubrza provedba ankete iz mjere 89. Akcijskog plana za 2017. i 2018., i izrada analize iz mjere 101. Akcijskog plana.
 

Izvješće Ministarstva zdravstva

Izvješće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

7. sjednica (10. travnja 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta o izvršenju mjera Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Izvješće Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta

6. sjednica (14. ožujka 2018.)

Na sjednici su prihvaćena izvješća Ministarstva uprave i Povjerenika za informiranje o provedbi mjera iz Akcijskog plana za 2017. i 2018. (2017.).

Izvješće Ministarstva uprave

Izvješće Povjerenika za informiranje

5. sjednica (28. veljače 2018.)

Na 5. sjednici prihvaćena su izvješća Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, Ministarstva financija i Carinske uprave o provedbi Akcijskog plana za 2017. godinu.

Izvješće Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa

Izvješće Ministarstva financija

Izvješće Carinske uprave

4. sjednica (31. siječnja 2018.)

Inicijativa Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave za donošenjem novog Zakona o državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave

Na sjednici je donesen sljedeći zaključak:

Podržava se inicijativa za zakonsko uređenje i izradu promjena ili donošenje novog Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave u cilju jačanja integriteta i vjerodostojnosti članova Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave i prevencije eventualnih korupcijskih rizika. Nacionalno vijeće upućuje Inicijativu Vladi Republike Hrvatske na očitovanje, sa molbom da Vlada Republike Hrvatske izvijesti Nacionalno vijeće o rokovima u kojima se planira izrada ove zakonske izmjene.   

2017.

3., tematska, sjednica (7. prosinca 2017.)

Tema: „Strategija i akcijski planovi suzbijanja korupcije u Hrvatskoj ; jučer, danas, sutra“

Na sjednici je analizirana uspješnost mjera prevencije i suzbijanja korupcije u Hrvatskoj, a u cilju osiguranja uspješnije provedbe Strategije i Akcijskog plana za 2017. i 2018.

Izvješće o provedbi Akcijskog plana za 2015. i 2016. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine

2., tematska, sjednica (28. studenoga 2017.)

Tema: „Korupcijski rizici u javnoj nabavi“

Prema Indeksu percepcije korupcije za 2016. godinu Republika Hrvatska u odnosu na 2015. nazadovala je i od 176 zemalja nalazi se na 55 mjestu što ju svrstava u korumpirane zemlje. Na sjednici su detektirani razlozi korupcijskih rizika u javnoj nabavi.

U raspravi su sudjelovali predstavnici Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, Ministarstva pravosuđa, Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Hrvatske gospodarske komore, Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja, Središnjeg državnog ureda za središnju javnu nabavu, Ministarstva hrvatskih branitelja, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Ministarstva obrane, Udruge poslodavaca u zdravstvu, Hrvatske udruge poslodavaca, Partnerstvo za razvoj.

Izvješće Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave

Statističko izvješće o javnoj nabavi

1., konstituirajuća, sjednica (9. studenoga 2017.)