8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIVATIZACIJA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE - podnositelji: 65 zastupnika u Hrvatskome saboru

Datum ulaska u proceduru: