8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA O IZVRŠENJU NEPODMIRENIH DOSPJELIH NOVČANIH OBVEZA IZMEĐU 28 DRŽAVA ČLANICA EUROPSKE UNIJE I EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE, KOJIM SE UREĐUJU POSTUPCI ZA PLAĆANJA I POVRAT NOVCA IZ UGOVORA O JAMSTVU VEZANO UZ ZAJMOVE EUROPSKE INVESTICIJSKE BANKE ZA INVESTICIJSKE PROJEKTE U AFRIČKIM, KARIPSKIM I PACIFIČKIM DRŽAVAMA TE U PREKOMORSKIM ZEMLJAMA I PODRUČJIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P. Z. br. 9

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
Datum izglasavanja:
11.03.2016.

Rasprava je zaključena 9. ožujka 2016.
Zakon je donesen na 2. sjednici 11. ožujka 2016. (117 glasova "za", 1 "suzdržan").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: