10. saziv Hrvatskoga sabora (22.7.2020.)

PRIJEDLOG ZAKONA O OVLASTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE DA UREDBAMA UREĐUJE POJEDINA PITANJA IZ DJELOKRUGA HRVATSKOGA SABORA, prvo čitanje, P.Z. br. 184 - predlagateljica: Vlada Republike Hrvatske

Datum ulaska u proceduru:
Datum otvaranja rasprave:
Datum zaključenja rasprave:
08.10.2021.
Datum izglasavanja:
15.10.2021.

Na 8. sjednici, 15. listopada 2021. donesen je zaključak da se prihvaća Prijedlog zakona. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja uputit će se predlagatelju radi pripreme Konačnog prijedloga zakona (100 glasova "za", 20 "suzdržanih").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: