8. saziv Hrvatskoga sabora (28.12.2015. - 14.10.2016.)

PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 66

Datum ulaska u proceduru:
Datum prihvaćanja hitnog postupka:

Dana 13. svibnja 2016. prihvaćena je primjena hitnog postupka (75 glasova "za", 24 "protiv", 4 "suzdržana").

O ovoj točki dnevnog reda očitovali su se:

Vezane informacije: